Aizliegto vielu un metožu saraksts ir noteikts Starptautiskajā standartā “Aizliegtais saraksts”. 2019. gada “Aizliegtais saraksts” angļu, latviešu un citās valodās pieejams Pasaules Antidopinga aģentūras interneta vietnē.

Sportistu atbildība. Pasaules Antidopinga kodekss 21.pants.

21.1.1. Sportistu un citu personu pienākums ir būt informētiem par to, kas ir antidopinga noteikumu pārkāpums, kā arī par to, kādas vielas un metodes ir iekļautas aizliegto vielu un metožu sarakstā.

21.1.3. Katra sportista personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņa organismā nenokļūtu aizliegta viela.

Aizliegtas vienmēr

Hormonu un vielmaiņas modulatori ir liela klase, kuru sportists var lietot, lai mazināti AAS nevēlamas blakusparādības. Šajā kategorijā ir aizliegtas 5 dažādas klases, tostarp aromatāzes inhibitori (anastrazols, formestāns, testolaktons), selektīvie estrogēnu receptoru modulatori - SERM, citas vielas ar antiestrogēnu iedarbību (fulvestrants, klomifēns, ciklofenils) miostatīna funkciju modificējoši līdzekļi (Myozap) tiek pielietot veterinārajā medicīnā, klīnisko pētījumu trūkuma dēļ šo vielu blakusparādības uz cilvēku vēl nav zināmas. Pētījumi ar dzīvniekiem liecina, ka tas var palielināt muskuļu un cīpslu bojājumus, kā arī neauglības risku. Pie vielmaiņas modulatoriem pieder (insulīni un insulīna mimētiķi, meldonijs un trimetazidīns).

Meldonijs

Meldonijs atbilstoši WADA lēmumam atbilst vismaz diviem no trim vielu vai metožu iekļaušanas prasībām aizliegtajā sarakstā (Pasaules Antidopinga kodekss: 4.3.1 apakšpunkts). Latvijas Antidopinga birojs aicina šo medikamentu lietot tika atbilstoši zāļu aprakstā norādītajām indikācijām un ārsta rekomendācijām. Lietojot šo medikamentu terapeitiskos nolūkos, nepieciešams pieteikties Terapeitiskās lietošanas atļaujai.

Kad tiek atklāta aizliegta viela, sportistam ir pienākums  ziņot par apstākļiem, kas saistīti ar vielas iekļūšanu sportista organismā, lai disciplināra antidopinga komisija varētu izvērtēt nodomu, vainu un/vai nolaidību, kā arī noteikt atbilstošās sekas.

Aizliegtas sacensību laikā

Aizliegts noteiktos sporta veidos