Body

Latvijas Antidopinga birojs izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka amatu – Latvijas Antidopinga biroja vecākais speciālists/e

Amata mērķis

- nodrošināt dopinga kontroļu jomas specifisko atbalstu un izglītības koordinēšanas jautājumu organizēšanu, aktualizēt informāciju Biroja interneta vietnē un sociālos tīklos.

Galvenie pienākumi

- pārbaudīt sportistu sniegto informāciju par atrašanās vietām Antidopinga administrēšanas un vadības sistēmā (ADAMS);
- uzraudzīt sportistu sniegtās informācijas par atrašanās vietām atbilstību Pasaules Antidopinga kodeksa prasībām;
- sagatavot paziņojumus par nelabvēlīgu analīžu rezultātiem;
- sagatavot dokumentus par aicināšanu uz Disciplināro antidopinga komisijas vai Pārsūdzības komisijas sēdi, nosūtīšanai sportistam un nacionālajai sporta federācijai;
- sagatavot dokumentus par tiesībām ierasties uz Disciplināro antidopinga komisijas vai Pārsūdzības komisijas sēdi, nosūtīšanai Starptautiskajai sporta federācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai;
-sagatavot dokumentus par Disciplinārās antidopinga komisijas vai Pārsūdzības komisijas pieņemto lēmumu, nosūtīšanai sportistam un nacionālajai federācijai;
-sagatavot dokumentus par pieņemto lēmumu, nosūtīšanai starptautiskajai sporta federācijai un Pasaules Antidopinga aģentūrai;
-nodot informāciju ievietošanai Antidopinga administrēšanas un vadības sistēmā (ADAMS)
- analizēt iespējas un sniegt priekšlikumus dopinga kontroļu veikšanas procesa pilnveidē;
- apkopot dažādu informāciju par dopinga kontroļu jomu, piedalīties atzinumu un priekšlikumu sagatavošanā Biroja kompetences jautājumos.

Prasības pretendentam/-ei:

- augstākā juridiskā izglītība;
- vēlama pieredze izglītības pasākumu organizēšanā;
- valsts valodas zināšanas augstākajā (C1) līmenī, angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī;
- ētiskums, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
- labas iemaņas darbā ar datoru, t.i. Word, Excel, PowerPoint u.c. programmatūru.

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstule, diploma kopija) sūtīt uz e-pastu skaidrite.judeika@vm.gov.lv līdz 15.06.2019

Ar norādi "Pieteikums LAB vecākā speciālista amatam” 10 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā Brīvības ielā 72, Rīgā. Papildus informācijai tālr. 60003346 (Personāla un dokumentu pārvaldības departaments). Sazināsimies ar pretendentiem, kas izvirzīti uz otro kārtu.

Saite uz sludinājumu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapu.