Vēlamies informēt sportistus, sportista atbalsta personālu un sporta darbiniekus, ka iesniegumus (piemēram, par aktīvās karjeras pārtraukšanu, par pārstāvja piesaistīšanu ADAMS aizpildīšanā u.c.) ir iespējams iesniegt šādos veidos: 

Latvijas Antidopinga birojs vērš uzmanību, ka, lai dokumentam būtu juridiskais spēks, tajā jābūt šādiem rekvizītiem: dokumenta autora vārds un uzvārds vai nosaukums, dokumenta datums un paraksts (izņemot likumā paredzētajos gadījumos). 

Vienlaikus vēlamies informēt, ka sportists, kam ir izveidots aktīvs ADAMS konts var iesniegt  TLA pieteikumu caur ADAMS.