Latvijas Antidopinga birojs ar prieku paziņo, ka š.g. 5. jūnijā 2. Patiess Sports konference notiks tiešsaistē. 

Sekojiet informācijai Facebook un antidopings.gov.lv resursos! 

Iesim kopā Patiesa Sporta ceļu!