Lai uzlabotu sporta sabiedrības informētību antidopinga jautājumos, kā arī veicinātu godīgas sacensības principa ievērošanu, sadarbībā ar sporta federācijām, sportistiem, treneriem, medicīnisko personālu, sporta skolām Latvijas Antidopinga birojs organizē izglītojošus seminārus.

Mūsu programmas nodrošina sportistiem un citām personām atjauninātu un precīzu informāciju par sekojošiem jautājumiem:

  • Kas ir dopings, vēsture un izplatība;
  • Antidopinga noteikumu pārkāpumi;
  • Aizliegto vielu saraksts;
  • Uztura bagātinātāju un medikamentu riski;
  • Terapeitiskās lietošanas atļauja (TUE);
  • Dopinga sekas, tostarp sankcijas, veselības un sociālās sekas;
  • Sportista un sportista atbalsta personāla pienākumi un atbildība,
  • Sportistu atrašanās vietas informācija ADAMS;
  • Dopinga kontroles procedūra (urīns, asinīs);
  • Dopinga kaitējums sporta garam.