Atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksam un Starptautiskajam pārbaužu un izmeklējumu standartam, sportistus klasificē starptautiska un valsts līmeņa sportistos.

Latvijas Antidopinga birojs var brīvi noteikt kritērijus, atbilstoši kuriem sportisti tiek klasificēti kā valsts līmeņa sportisti. Šie kritēriji ir izstrādāti tā, lai par valsts līmeņa sportistiem tiktu klasificēti sportisti, kas savā sporta veidā piedalās augstākā līmeņa sacensībās, kurās nosaka labāko sporta veida sportistu vai komandu valstī.

Ja sportists atbilst gan starptautiskās federācijas starptautiska līmeņa sportista kritērijiem (šos kritērijus nosaka katra starptautiskā federācija atsevišķi), gan Latvijas Antidopinga biroja kritērijiem valsts līmeņa sportistiem, sportistu uzskata par starptautiska līmeņa sportistu.

Kritēriji valsts līmeņa sportistu noteikšanai:

Ja sportists atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem, sportists tiek klasificēts kā valsts līmeņa sportists.

Kas jāzina valsts līmeņa sportistiem?

Ar to, kādi ir sportistu pienākumi un tiesības, kā arī to, kādas ir atšķirības pienākumos un tiesībās valsts vai starptautiska līmeņa sportistiem, var iepazīties šajā informatīvajā materiālā.