Spēkā esošās soda sankcijas

Konstatētie antidopinga noteikumu pārkāpumi

1. Sandra Bileiše
Datums: 2018.gada 18.janvāris
Antidopinga noteikumu pārkāpums: Aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa (Pasaules Antidopinga kodeksa 2.1.punkta pārkāpums)
Pagaidu aizliegums: Obligātais pagaidu aizliegums (sākot no 2018.gada 07.februāra)
Statuss: Pārsūdzības komisijas lēmums sagatavošanas stadijā


2. Arnis Krauze
Datums: 2018.gada 20.oktobris
Antidopinga noteikumu pārkāpums: Izvairīšanās no paraugu vākšanas, atteikšanās ierasties vai neierašanās uz paraugu vākšanu (Pasaules Antidopinga kodeksa 2.3.punkta pārkāpums)
Pagaidu aizliegums: -
Statuss: Lēmums pieņemts. Tiesības iesniegt pārsūdzību


3. Rezultātu pārvaldību veic Lietuvas Antidopinga aģentūra


Sportists un attiecīgās antidopinga organizācijas ir informētas saskaņā ar Pasaules antidopinga kodeksa 7. panta 3., 4., 5., 6. vai 7. punktu  un  14.1.2.apakšpunktu.

Saskaņā ar Pasaules antidopinga kodeksa 14.3.6.apakšpunktu informācija par nepilngadīgu personu antidopinga noteikumu pārkāpumiem netiek izpausta.